ONZE DRIJFVEER

Sunfloat laat u graag kennismaken met de mogelijkheden van drijvende zonnepanelen. Een van de grootste voordelen van zonnepanelen op water is de extra energieopbrengst door de reflectie van licht op het wateroppervlak. Sunfloat gelooft in de opwekking van hernieuwbare energie die in balans is met de omgeving, mens en maatschappij. Door het combineren van het grote beschikbare wateroppervlak en de zon, de grootste energiebron op aarde, creëert Sunfloat een creatieve en efficiënte manier van duurzame energieopwekking. Daarom focust Sunfloat zich, zeker in het waterrijke Nederland, op verdere ontwikkeling en toepassingen van ‘zon op water’!

WAAROM SUNFLOAT?

  • Zon op water wordt de meest rendabele toepassingsvorm van PV: meerkosten gecompenseerd door hogere opbrengst
  • Golfbestendig en toch economisch rendabel bouwen
  • Geen nadelige invloed op het ecosysteem
  • Geen verstoring van de waarde als recreatiegebied
  • Positieve bijdrage aan de landschappelijke waarde
  • Veilige stroomaanlanding vanaf het water
  • Onderhoudsvrij systeem
  • Stimuleren van Nederlandse/lokale werkgelegenheid

© 2013 Sunfloat