Energie op water in een stroomversnelling

26-04-16

Artikel over sunfloat op de site van innovatie estafette!

Explaining the idea behind bifacial solar panels

28-04-16

FLOAT ON THE WATER

26-04-16

Sunfloat deelname FabCity op europebypeople.

Meer zonne-energie door tweezijdig werkende panelen op water

11-4-16

ECN en partners presenteren nieuw type zonnecellen tijdens Innovation Expo Amsterdam

 

PETTEN/AMSTERDAM – Door het toepassen van tweezijdig werkende panelen op water kan de opbrengst aan zonnestroom fors worden verhoogd en breiden de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken in Nederland zich nog verder uit. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) demonstreert deze nieuwe drijvende zonnepanelen samen met partners Tempress, Sunfloat en Havenbedrijf Amsterdam op 14 april voor het eerst op het IJ tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

 

Tweezijdige werking

 

Tweezijdig werkende zonnepanelen hebben aan de achterkant geen witte of zwarte folie, maar een glasplaat of een transparante folie. De zonnecellen ín de panelen zijn zo gemaakt dat ze bijna net zo efficiënt licht via de achterkant in elektriciteit kunnen omzetten als licht dat - zoals gebruikelijk - van de voorkant komt. Daardoor kunnen de panelen ook het licht benutten dat door het wateroppervlak of de grond wordt gereflecteerd en normaliter verloren gaat. ”Het is een slimme en voor de hand liggende oplossing. Je gebruikt licht dat er al is en krijgt zo voor ongeveer hetzelfde geld een aanzienlijk hogere opbrengst aan zonne-energie. Op jaarbasis kan dat tientallen procenten aan opgewekte elektriciteit schelen”, zegt professor Wim Sinke, Manager Programmaontwikkeling Zonne-energie bij ECN.

 

Daarnaast bieden tweezijdig werkende zonnepanelen nieuwe toepassingsmogelijkheden. Ze kunnen behalve schuin ook rechtop gezet worden en bijvoorbeeld verwerkt worden in geluidsschermen langs snelwegen. Daarbij is er bovendien een grote vrijheid in de plaatsingsrichting. De opbrengst van voor- en achterkant samen verandert namelijk maar weinig als de richting varieert, bijvoorbeeld om de weg te volgen.

 

Meervoudig ruimtegebruik met drijvende panelen

 

Een andere toepassing is het plaatsen van de tweezijdig werkende panelen op water. Tijdens de demonstratie op het IJ worden drijvende vlotten gebruikt die worden geleverd door Sunfloat. Het gebruik van drijvende zonnepanelen ontsluit volgens Sunfloat grote gebieden in Nederland voor duurzame energie. ”Het water maakt de panelen beter rendabel door de weerkaatsing van het zonlicht en de koelte. Bovendien kunnen de panelen bijna energieloos met de zon meedraaien en dat levert in Nederland al een meeropbrengst van 18 procent”, zegt business developer Sipco Eggink van Sunfloat.

 

Volgens Rijkswaterstaat, dat een vergelijkbare pilot met Sunfloat en het Havenbedrijf Rotterdam uitvoert in baggerdepot De Slufter op de Maasvlakte, kunnen drijvende panelen op ongebruikte wateroppervlakten - bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen - een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Nederlandse stroomproductie. ”18 procent van Nederland bestaat uit (binnen)water. Als je hiervan 1 tot 2 procent zou gebruiken voor drijvende zonnevelden, dan kan je hiermee 2 tot 4 miljoen huishoudens van stroom voorzien”, zegt Rik Jonker, Coördinator Zonne-energie bij Rijkswaterstaat. ”Alleen al de baggerdepots die wij als Rijkswaterstaat in beheer hebben, beslaan grofweg 500 hectare. Hier kan je al 375 megawatt aan zonne-energie installaties kwijt. Een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik. De waterschappen hebben nog veel meer van dit soort industriële wateren in beheer, ook al zijn deze vaak kleiner van omvang.”

 

Over ECN

 

ECN werkt met bedrijven aan nieuwe technologie voor zonne-energie en verbetering van huidige zonnepanelen: kristallijn silicium en dunne films. De mogelijkheden voor verdere kostenverlaging, rendementsverhoging en volumegroei zijn enorm. ECN verkent met haar (onderzoek)partners de mogelijkheden voor compleet nieuwe, potentieel zeer efficiënte en goedkope soorten cellen en panelen. Daarnaast staat onderzoek naar nieuwe toepassingen voor zonne-energie hoog op de agenda. Voor meer informatie over het werk van ECN op het gebied van zonne-energie leest u op hun website.

Opening transitie centrum voor energie

13-10-15

Op dinsdag 13 oktober heeft de koning het transitie centrum voor energie, EnTranCe, geopend. Sunfloat is een van de partijen die op het terrein onderzoek doet. Tijdens de rondleiding kregen we de mogelijkheid om onze vlottten toe te lichten.

Te gast bij BNR

8-6-15

Er is landelijke belangstelling voor drijvende zonnepanelen. Vandaar dat Sunfloat Vandaag te gast was bij BNR Eyeopeners om over de toepassing van drijvende zonnepanelen te praten. Via deze link kunt u het fragment beluisteren. We zitten in het tweede gedeelte van de uitzending.

Drijvende zonnepanelen Sunfloat Urgenda Tour Groningen

28-5-15

Gronings consortium demonstreert concept voor drijvende zonnepanelen.

27-5-15

Grootschalige toepassing van zonne-energie kan, ook in het dichtbevolkte Nederland. Vandaag start een pilotproject van drijvende zonnepanelen op het Groningse industrieterrein Westpoort. Door de panelen mee te laten draaien met de zon en gebruik te maken van de reflectie van water brengen de panelen naar verwachting 25 tot 30% meer op dan vergelijkbare vaste panelen op het land. De feestelijke opening zal worden gedaan door Marjan Minnesma, directeur van Urgenda en al jaren door dagblad Trouw gekozen tot meest invloedrijke duurzame Nederlander.

Testen bij het Marin

26-5-15

De komende twee weken zullen de vlotten worden getetst bij het Marin in Wageningen. Bij dit maritieme onderzoeks instituut kunnen golven worden gemaakt in een groot water bassin. Hierdoor kunnen zeer zware weersomstandigheden worden nagebootst. Zo worden levensechte golven gemaakt die ontstaan op kleine wateren bij windkracht 10!

 

Door middel van de concept proeven zullen we kijken hoe de vlotten zich over de golven bewegen. Daarnaast zullen ook de krachten die vrij komen bij het schommelen worden gemeten in de anker en stuurlijnen.

Sunfloat op Hannover Messe

15-04-15

Sunfloat is een startend bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van drijvende en draaiende zonnepanelen. Op uitnodiging van de gemeente Groningen zal tijdens de Hannover Messe ook de Duitse markt kennismaken met het concept.  Groningen ondersteunt het ZEGO project, een subsidietraject van TKI Solar Energy en TKI ENERGO, ZoGrunn waarin EnTranCe, EnableMi en Sunfloat de haalbaarheid van grootschalige pv uitrol door middel van drijvende zonnepanelen in Nederland onderzoeken.

 

Drijvende zonnepanelen zijn een ideale oplossing voor groene energie opwekking binnen de gebouwde omgeving. Nederland heeft veel ongebruikt industrieel water, waarop de drijvende zonnepanelen eenvoudig kunnen worden geplaatst.  Dit betekent dat er geen concurrentie optreed met ecologische en recreatieve waardevolle gebieden.

 

Er is bovendien geen grootschalige en permanente fundering, nodig waardoor het water en de drijvende zonnepalen zeer flexibel blijven.  Door de zonnepanelen mee te laten draaien met de zon wordt de  effectiviteit van de panelen vergroot.  Daardoor kunnen er zeer concurrerende prijzen gehaald worden voor groene stroom.

© 2013 Sunfloat